Stress, angst og traume - et spørgsmål om balance

​Energi er den vigtigste ressource, du har.

Energi er den drivkraft ¬- det flow, der gør en forskel, når du lever, som den du er, lige nu. Alle mennesker skal have mulighed for at

LEVE ikke kun OVERLEVE.

Det er udgangspunktet for Iris’ behandling af stress, angst og traumer.

Iris arbejder i feltet mellem mentor og coach - med stress, angst og traumer. Hun guider dig gennem spørgsmål og bringer sin egen viden og erfaring i spil, når det giver mening i forhold til de udfordringer, du står i.

Stress, angst og traumer er de største energityve vi har. Det fastfryser din energi og livskraft, når du er fanget af negative tanke- og handlemønstre. Eller du er så meget i overlevelsesmode at du udvikler en undgåelsesadfærd og lukker ned for ikke at mærke smerten.​

 

​Du kan også blive fanget at angsten for tilbagefald. Tilbagefald til den stress, livstruende sygdom eller andet der har sat livet i stå. Den angst der står i vejen for at LEVE livet!

Iris arbejder med samspillet mellem krop og sind. Iris tilbyder hjælp til at finde ind til dig selv som et helt menneske, hvor kroppen og sindet spiller sammen, så du lever det liv, du i virkeligheden ønsker dig.

Som mentor og coach skaber Iris et tillidsfuldt rum.​ Hendes ro og  nærvær hjælper dig til, at blive bevidst om dine ressourcer og potentialer, så du kan håndtere livets udfordringer fra et roligt og energifyldt sted i dig selv. 

Ring på 60 84 07 06 for at høre mere eller Læs mere

Du får enkle og konkrete værktøjer til:

•At håndtere stress og svære udfordringer

•At stoppe bekymrings- og katastrofetanker

•At forløse chok og traumers påvirkning af dit liv

•At håndtere fobier og angst

•At LEVE med kronisk sygdom og smerter

•At LEVE også efter alvorlig sygdom

Ved at arbejde i samspillet mellem krop og sind - med hjernen som medspiller, får du:

  • Adgang til din energi og dine ressourcer
  • Mere ro og glæde
  • Overskud og overblik
  • Tillid til dig selv og dine relationer

Aktiviteter i 2019

Ring og hør nærmere​ - 60840706

 Hornsherredvej 298, 4070 Kirke Hyllinge og Hejrevej 30, 3. sal, 2400 Kbh.NV - Telefon: 60 84 07 06 - E-mail: coach@irisromerdahl.dk