Metode

Energi er den vigtigste ressource, du har. Energi er den drivkraft - det flow, der gør en forskel, når du lever, som den du er, lige nu.

Når du er fanget af negative tanke- og handlemønstre, drænes du for energi og bliver ofte udmattet og handlingslammet.

Her handler det om at få øje på de mennesker, situationer eller aktiviteter, der giver dig energi og de mennesker, situationer eller aktiviteter, der dræner dig for energi.

Jeg lærer dig at håndtere livet fra et roligt og energifyldt sted i dig selv. Hjælper dig til at se dig selv som et helt menneske, hvor kroppen og sindet spiller sammen, så du lever det liv, du ønsker dig.

Jeg tilbyder mange indgange:

Samtalen – Jeg arbejder i feltet mellem mentor og coach. Jeg guider diggennem spørgsmål og bringer også min egen viden og erfaring i spil, når det giver mening i forhold til de udfordringer, du står i.

Kroppen – Din krop husker. Og det sætter både positive og negative spor. Din krop er altid til stede lige nu. Ved at bruge kroppens fortælling om den tilstand, du er i, kan jeg hjælpe dig til at skifte til en positiv tilstand. Her arbejder jeg blandt andet med vejrtrækningen.​

Hjernen – Jeg bruger forskellige teknikker, når hjernen spiller dig et puds. Den gamle reptilhjerne tager over, når du fanges af stressmønstre eller forskellige overlevelsesmønstre. Gennem en særlig træning af amygdala kan vi kommunikere med reptilhjernen.

Healing – Jeg skaber et tillidsfuldt nærvær, hvor du ses, høres og mærkes. Et rum der sætter en kærlig ramme for positive forandringer i dit liv.

Praktiske træningsprogrammer – Jeg arbejder med mindfulness, forskellige vejrtrækningsteknikker, meditationer, visualiseringer og amygdalatræning.

Jeg arbejder enkeltvis, i grupper og med foredrag og workshop.

Jeg arbejder med private og med virksomheder.​

 Hornsherredvej 298, 4070 Kirke Hyllinge og Hejrevej 30, 3. sal, 2400 Kbh.NV - Telefon: 60 84 07 06 - E-mail: coach@irisromerdahl.dk