Viden om stress

Stress er indre pres og ydre pres. Stress er symptom på belastning, og der er grænser for, hvor meget belastning din krop kan tåle, før den brænder sammen. Det er vigtigt at få en større bevidsthed om, hvad stress er for dig. Din krop fortæller dig omfanget og intensiteten af stress - test af symptomer kan fortælle dig, om du er i farezonen for at blive alvorlig syg.(stress test)

Stress er kroppens måde at forsvare sig mod fare. Det foregår ved, at ubevidste dele af vore hjerner hele tiden ”scanner” omgivelserne for fare.

Denne ”scanner” er amygdala, en struktur i den del af hjernen, man også kalder pattedyrshjernen. Kroppen sættes i alarmberedskab, når amygdala tolker fare. På dette tidspunkt kan vi mærke stressreaktionerne, som amygdala har sat i gang i kroppen:

  • Blodtrykket er steget
  • Hjertet pumper hurtigere
  • Musklerne er spændte
  • Vi sveder mm.

Det er individuelt, hvad der opfattes som fare. Det hænger sammen med de oplevelser og DVD'er, der ligger i vores underbevidsthed.

For gnuen på savannen er det lydene i omgivelserne og uroen i flokken, der er de første tegn på, at der er fare på færde. Stresshormoner og signalstoffer udløses og giver gnuen mulighed for at yde det maximale, når den flygter fra løven.

Stress som overlevelsessystem er beregnet til håndtering af akut fare. Når systemet er permanent aktiveret, bliver det sygdomsfremkaldende.

Mennesker er i dag er udsat for store belastninger. Verden er blevet større og mindre på en og samme tid. Vi kan sidde i vores stue og følge med i verdens katastrofer uden at kunne handle på det. Vores personlige liv og vores arbejdsliv er komplekst og i stadig forandring, og vi er på hele tiden via de nye medieplatforme. Det skaber ubalance og udløser stress. Hver dag er mere end 35.000 mennesker syge af stress hver dag, og undersøgelser viser, at det er arbejdsmiljøet, der udgør den største belastning.​

Omfanget af stress handler i høj grad om, over hvor lang tid du har været i en stressbelastning. Det er den enkeltes oplevelse og fortolkning af en situation, der udløser en eventuel stressreaktion – ikke nødvendigvis de ydre faktorer i sig selv.

Jeg har forskellige teknikker jeg bruger, når hjernen spiller os et puds. I arbejdet med stresshåndtering kombinerer jeg forskellige kraftfulde teknikker, der hver især har noget at tilbyde.

Mindfulness

Mindfulness er en måde at være i livet på. Det er en række principper, man kan handle og træffe beslutninger ud fra. Ved at anvende Mindfulness får man fuld opmærksomhed på, hvad man tænker og føler. Man lærer atnulstille nervesystemet, så man skaber plads til at håndtere en hvilken som helst livssituation. (læs mere)

Amygdalatræning

Amygdalatræning bryder kroppens negative stressspiral ved hjælp af kroppens egne positive kemiske processer. Man får redskaber til at håndtere uhensigtsmæssige reaktioner, bremse bekymring og nedbringe stressniveauet i kroppen. Man øger evnen til stresshåndtering gennem et mere fleksibelt og modstandsdygtigt nervesystem.(læs mere)

Stresshåndtering kan handle om:

  • At skabe overblik
  • At kunne forstå og handle på livssituationen
  • At lære at prioritere dagen
  • At give slip på fysiske spændinger
  • At kunne registrere og håndtere følelsesmæssige reaktioner, nervøsitet og bekymringer

 Hornsherredvej 298, 4070 Kirke Hyllinge og Hejrevej 30, 3. sal, 2400 Kbh.NV - Telefon: 60 84 07 06 - E-mail: coach@irisromerdahl.dk